Участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ - Плевен

Ръководителят на проекта и Ръководители на работни пакети в Проект за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ взеха участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ-Плевен

Центърът за компетентност бе представен от ръководителя на проекта проф. Янкуловска на Европейската Конференция по обществено здраве в Марсилия

Ежегодната европейска конференция по обществено здраве се проведе в Марсилия, Франция, в периода 20 – 23 ноември 2019 година, с участието на 2400 делегати от 75 страни. Научният форум се организира от Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и е най-големият в сферата на общественото здраве. От Медицински университет – Плевен поканен представител за изнасяне на доклад бе проф.