Участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ - Плевен

Ръководителят на проекта и Ръководители на работни пакети в Проект за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ взеха участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ-Плевен

Ден на отворените врати и демонстрация на робот Да Винчи в центъра за роботизирана хирургия в УМБАЛ „Света Марина" - Варна

В УМБАЛ „Св. Марина" - Варна на 23.12.2019 г. се проведе Ден на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия към Катедра „Обща и оперативна хирургия" в МУ-Варна и демонстрация на първата във Варна роботизирана система Da Vinci Хi. Центърът за роботизирана хирургия е създаден по проект, съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейски фонд за регионално развитие.