НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕЦИЗНА ОНКОЛОГИЯ И ГЕНОМНА МЕДИЦИНА

TruSight Tumor 15

TruSight Tumor 15 използва технологията за секвениране от следващо поколение (NGS) за изследване на множество промени в генетичния материал (соматични мутации), свързани с развитието на рак.

Чрез този панел Лабораторията по прецизна патология към Работен пакет 1 от Центъра за компетентност, МУ-Плевен, използва NGS за оценка на 15 от най-често мутиралите гени - EGFR, NRAS, BRAF, ERBB2, KRAS, RET, MET, TP53, PIK3CA, AKT1, GNA11, KIT, GNAQ, PDGFRA, FOXL2, в солидни тумори (туморна тъкан в парафиново блокче, на пациенти с доказан карцином).