РП3 – Департамент Минимално инвазивна хирургия

Департаментът предоставя структура с възможност за осъществяване на минимално инвазивни оперативни интервенции от УНГ, онкохирургична и гинекологична практика, чрез които да се осъществяват проучвания с приложна и клинична значимост.
Дейностите, които се осъществяват са: интегрирано обучение по МИХ, чрез VR технологии на млади учени, докторанти и специализанти; обучения с роботизирана платформа-тренажор в ИР-БАН за лапароскопски операции; обучения за live surgery, при обезпечаване на връзка между операционната и лекционните зали на студентите; аспирация на доброкачествени лезии на млечна жлеза; използване на интегриран операционен блок за обучение по лапароскопска хирургия 1-во ниво.
Дейността на департамента се осъществява в три основни лаборатории:

  • Интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия
  • Лаборатория за стереотактични вакум аспирационни биопсии
  • Лаборатория за експериментални разработки за нуждите на МИХ към Института по роботика на БАН