РП3 – Департамент Минимално инвазивна хирургия

Департаментът ще предостави структура с възможност заосъществяване на минимално инвазивни оперативни интервенции от УНГ, онкохирургична и гинекологична практика, чрез които да се осъществяват проучвания с приложна и клиничназначимост. Ще се изследват ролята, клиничната значимост и ефективността на МИХ интервенциив гинекологичната и онкохирургичната практика, интраоперативната навигация при МИХ в УНГ,вакум аспирационна стереотактична биопсия при пациентки с рак на гърдата.
Дейността на департамента ще се осъществи в три основни лаборатории:

  • интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия
  • лаборатория за стереотактични вакум аспирационни биопсии
  • лаборатория за експериментални разработки за нуждите на МИХ към Института по роботика на БАН