Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари провежда МУ-Варна в Центъра за роботизирана хирургия

На 01.12.2023 г. Медицински университет – Варна организира Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари в Центъра по роботизирана хирургия по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи.

Информационният тур ще включва обучение на следните теми: роботизирана хирургия при злокачествени заболявания на храносмилателния тракт и роботизирана хирургия в урологията.

Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати в Центъра за компетентност на МУ-Плевен

Екипът за управление организира заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи. Информационното събитие ще се проведе на 11.12.2023 год. (понеделник) от 13.00 ч. в Пресклуб БТА-Плевен. Участници в пресконференцията са: