На ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София МУ-Плевен ще реализира 3D демонстрация на робот-асистирана операция и ХАЙФУ ултразвукова хирургия на живо

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) спечели домакинството на Eвропейския конгрес по роботизирана хирургия преди четири години в Париж, Франция след сложна конкурсна процедура. Проф. Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен, член за втори мандат на Съвета на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия SERGS, е председател на научния комитет на форума. Проф. Григор Горчев, Почетен Ректор на МУ-Плевен, е президент на конгреса в България.

Центъра за компетентност представи ректорът на МУ-Плевен пред чуждестранните лекари от Випуск 2019 на Факултет „Медицина”

С Тържествена промоция на Випуск 2019 Медицински университет - Плевен дипломира чуждестранните лекари на Факултет „Медицина“ през м. април 2019 г. в зала „Магнум” на Втора клинична база. В празника взеха участие близките на дипломантите, преподавателите и студентите на висшето училище. Водещ на събитието бе проф. Ангелина Стоянова, ръководител на Центъра за чуждестранни студенти, а Академичното ръководство бе представено от ректора проф. д-р Славчо Томов, зам.-ректора по учебната дейност проф. Маргарита Александрова и декана на Факултет „Медицина“ проф. д-р Аспарух Аспарухов.