Новини

Центъра за компетентност представи ректорът на МУ-Плевен пред чуждестранните лекари от Випуск 2019 на Факултет „Медицина”

С Тържествена промоция на Випуск 2019 Медицински университет - Плевен дипломира чуждестранните лекари на Факултет „Медицина“ през м. април 2019 г. в зала „Магнум” на Втора клинична база. В празника взеха участие близките на дипломантите, преподавателите и студентите на висшето училище. Водещ на събитието бе проф. Ангелина Стоянова, ръководител на Центъра за чуждестранни студенти, а Академичното ръководство бе представено от ректора проф. д-р Славчо Томов, зам.-ректора по учебната дейност проф. Маргарита Александрова и декана на Факултет „Медицина“ проф. д-р Аспарух Аспарухов.

Ректорът на МУ-Плевен представи Центъра за компетентност в Деня на биомедицината на Регионалния академичен център – Плевен

Във връзка със 150-тата годишнина на Българската академия на науките и 45-тата годишнина от основаването на Медицински университет – Плевен, Регионалният академичен център – Плевен (РАЦ), съвместно с БАН и МУ-Плевен организираха поредица от официални чествания и научни събития, които се проведоха в периода 15 февруари 2019 г. – 15 март 2019 г.

Професор Янкуловска представи Центъра за компетентност и етиката на роботизираната хирургия в Рим

Плевенски учен представи България на международна конференция по робоетика в Рим, организирана от Папската академия на живота . Това е проф. д-р Силвия Янкуловска, декан на факултет „Обществено здраве“, водещ преподавател у нас по Биоетика. Тя е първият учен от Източна Европа, който получава най-високото отличие в областта на клиничната етика – наградата Hans Joachim Schwager за 2016 г., присъдена и във Вашингтон. Основател е на форума „Ден на биоетиката“ в България , който и тази година ще се проведе в началото на април в Медицински Университет-Плевен.

Първа специална среща на екипа за управление на МУ-Плевен с научните екипи от партньорските организации по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

На 24.01.2019 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се проведе първа специална среща на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ с научните екипи висшето училище и от партньорските организации - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН). Целта на срещата бе да се запознаят всички участници в проекта и да бъдат представени работните пакети по отношение на съдържание, научна идея, екип, цели и задачи.

Откриваща пресконференция в Пресклуб БТА – Плевен за представяне на проекта "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия"

Откриваща пресконференция на 25.09.2018 г в 12.30 ч в Пресклуб БТА – Плевен за представяне на проекта "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвацивна хирургия". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.

Мащабен европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия ще реализира МУ – Плевен в партньорство с МУ – Варна и Института по роботика към БАН

На 26.07.2018 г. бе подписан договор за финансиране на проекта BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3D И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския регионален фонд. Общата стойност на проекта е 23 695 179,29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране.  Проектът е с начало на стартиране 27.07.2018 г. и краен срок на изпълнение 31.12.2023 г.