Новини

Проектът за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ приключва в края на 2023 година

Проектът за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ приключва в края на 2023 година и ще функционира като самостоятелна организация посредством изградената инфраструктура

Ден на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия в Медицински университет – Варна

Медицински университет – Варна организира на 1 декември 2023 г. Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари, предоставяйки възможност за интерактивно запознаване с авангардните постижения в областта на медицината по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи.

Ден на отворените врати в Центъра за компетентност с ученици от СУ „Иван Вазов“ – Плевен се проведе на 4 декември 2023 г.

Ученици от три класа Х, ХI и XII с профил „Природни науки“, както и техните преподаватели по биология и химия от СУ „Иван Вазов“ – Плевен, участваха в Ден на отворените врати: информационен тур в лабораториите за 3D принтиране и биопринтиране, геномна медицина и телепатология по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи. На информационното събитие присъства ръководителят на проекта – доц. Георги Цанев.

Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати в Центъра за компетентност на МУ-Плевен

Екипът за управление организира заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи. Информационното събитие ще се проведе на 11.12.2023 год. (понеделник) от 13.00 ч. в Пресклуб БТА-Плевен. Участници в пресконференцията са:

Ден на отворените врати за кандидат-студенти и преподаватели провежда МУ-Плевен в Центъра за компетентност

На 04.12.2023 г., понеделник, от 13:30 ч ученици от паралелки с профил „Природни науки“, както и техните преподаватели по биология и химия от СУ „Иван Вазов“ – Плевен, ще участват в информационно събитие Ден на отворените врати: информационен тур в лабораториите за 3D принтиране и биопринтиране, геномна медицина и телепатология по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи.

Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари провежда МУ-Варна в Центъра за роботизирана хирургия

На 01.12.2023 г. Медицински университет – Варна организира Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари в Центъра по роботизирана хирургия по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи.

Информационният тур ще включва обучение на следните теми: роботизирана хирургия при злокачествени заболявания на храносмилателния тракт и роботизирана хирургия в урологията.

Дни на отворените врати по минимално инвазивна хирургия в Института по роботика на БАН

Екипът за управление на Центъра за компетентност към Медицински университет – Плевен организира Дни на отворените врати за студенти, специализанти, докторанти и академични преподаватели, които се проведоха на 6 и 7 ноември в Института по роботика на БАН - Лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия:

Дни на отворените врати в Института по роботика на Българската Академия на науките

Екипът за управление на Център за компетентност на Медицински университет - Плевен организира Дни на отворените врати за студенти, специализанти, докторанти и академични преподаватели, които ще се проведат на 6 и 7 ноември от 14:00 ч в Института по роботика на БАН - Лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия:

Ден на отворените врати за лекари и специализанти проведе МУ-Плевен на 29 септември

Участниците в VIII Национален Конгрес за млади гастроентеролози се включиха в Информационен тур в лабораториите на Центъра за компетентност: Лаборатория за прецизна онкология и геномна медицина; Лаборатория за прецизна патология, телепатология и телемедицина; Лаборатория за 3D принтиране и биопринтиране и Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност 360° VR.

Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“ имат удоволствието да Ви поканят на информационно събитие „Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари“.

Събитието ще се проведе на 29.09.2023 г., петък, от 17:30 до 18:30 ч. в лабораториите на Центъра за компетентност, които се намират в сградите на Медицински университет - Плевен - Ректорат 1 и Факултет "Фармация".

Информационно събитие за представяне на резултатите в Центъра за компетентност проведе МУ-Плевен на 29 юни

На 29.06.2023 г. от 14:00 ч в зала 113, Факултет „Фармация“, на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се проведе информационна среща за представяне на резултатите по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо да Винчи. Участие взеха членовете от екипа за управление на проекта, представители на партньорите и ръководителите на работни пакети и направления в тях.

МУ-Плевен обявява „Резултат от обществена поръчка по Проект №BG05M2OP001-1.002-0010

МУ-Плевен обявява „Резултат от обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за осигуряване на достъп до софтуер, представляващ база от данни за клинична интерпретация за резултати, генерирани от секвениране от следващо поколение и обучение на персонал за нуждите на Медицински Университет-Плевен в изпълнение на Проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

МУ-Плевен обявява „Съобщения-покани“ за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – директно възлагане с краен срок за представяне на офертите до 26.06.2023 год.

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ - „Леонардо Да Винчи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове обявява „Съобщения-покани“ за провеждане на директно възлагане за доставки и услуги по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители както следва:

МУ-Плевен оповестява резултатите от проведени Обществени поръчки за възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – директно възлагане с краен срок за представяне на офертите до 23.05.2023 год.

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“,  „Леонардо Да Винчи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове оповестяват резултатите от провеждане на обществени поръчки с предмет:  

МУ-Плевен обявява „Съобщения-покани“ за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – директно възлагане с краен срок за представяне на офертите до 23.05.2023 год.

Ръководството на Медицински университет – Плевен и Екипът за управление на проект №BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ - „Леонардо Да Винчи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове обявява „Съобщения-покани“ за провеждане на директно възлагане за доставки и услуги по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители както следва:

Дни на отворените врати се проведоха през м. декември 2022 г. в Центъра за компетентност „Леонардо да Винчи“ на МУ-Плевен

Медицински университет – Плевен организира през м. декември 2022 г. поредица от дни на отворените врати за учениците от профилираните паралелки по биология и химия на гимнациите в град Плевен. С огромен интерес висшето училище бе посетено от бъдещи кандидат-студенти от СУ „Иван Вазов“, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов", Математическа гимназия "Гео Милев" и СУ „Стоян Заимов“, придружени от преподавателите по биология и химия.

Лятна Академия по молекулярна патология се проведе в Медицински университет - Плевен на 3 и 4 юни

В периода 3-4 юни 2022 г. Медицински университет - Плевен и Българският Алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света.

Научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“ се проведе на 4 юни в Телекомуникационния център

На 4 юни 2022 г., в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център се проведе научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“ с фокус върху: Хирургия, роботика и изкуствен интелект и Биопринтиране, генетика и телепатология. Събитието популяризира идеите и дейностите на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в Медицински университет – Плевен.

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков откри Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в Медицински университет - Плевен

На 8 април 2022 г. официално се откри Центъра за компетентност Леонардо да Винчи от Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров. На събитието присъстваха членовете на управляващия орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, екипите за изпълнение на проекта от партньорските организации – Медицински университет „Проф.

Трима патолози от Центъра за компетентност на МУ-Плевен представиха опита си на европейски научен форум по дигитална патология

На Европейския научен форум по дигитална патология Digital Pathology Day 2021в Белград, Сърбия, учени и изследователи от Департамента по персонализирана медицина на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи представиха натрупания опит на висшето училище в обучението по телепатология. Ръководителят на Департамента по персонализирана медицина проф. д-р Савелина Поповска, заедно с водещия изследовател доц.

Ръководителят на Центъра за компетентност доцент Георги Цанев е удостоен със званието „Почетен професор“ за цялостен принос към развитието на МУ-Плевен

На заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2021 г. ректорът проф. д-р Добромир Димитров връчи почетното звание "Почетен професор" на доц. инж. Георги Цанев за цялостния му принос за развитието на висшето училище и за създаването на Системата за електронно и дистанционно обучение.

Проект на МУ-Плевен спечели първо място в конкурса „Иновации и добри практики в здравния сектор“ 2021

Екип на Медицински университет – Плевен спечели престижното първо място в конкурс на „Капитал“ за иновации в здравеопазването с проект на тема: „Вакуум-асистирана биопсия – иновативен подход за диагностика на заболявания на млечната жлеза“. Това стана факт на 9 ноември 2021 г. по време на осмата годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“, която бе официално открита от министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.

Ректорите на Технически университет – Габрово, Великотърновски университет и Медицински университет – Плевен се споразумяха за реализиране на съвместни проекти и интердисциплинарно образование

На 22 октомври 2021 г. Техническият университет в Габрово (ТУ-Габрово) бе домакин на работна среща между ректорите на три висши училища и ръководителите на Центровете за компетентност към тях. Техническият университет в Габрово бе представен от ректора проф. д-р инж. Илия Железаров, зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Анатолий Александров, зам.-ректора по научноизследователската дейност доц. д-р инж. Пламен Цанков и ръководителя на Технологичния парк проф. инж. Райчо Иларионов.

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорите на Медицински университет – Плевен и Технически университет - Габрово

На официална среща на 04.10.2021 г. ректорите на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Технически университет – Габрово (ТУ-Габрово) проф. д-р Добромир Димитров и проф. д-р инж. Илия Железаров подписаха меморандум за сътрудничество в сферата на висшето образование. Целта на двете висши училища е да обединят своите усилия за реализиране на съвместна дейност и партньорство в разработването на интердисциплинарни хибридни учебни програми в областта на технологиите и социалните дейности.

Медицински университет - Плевен бе съорганизатор на Академията по молекулярна уропатология за трета поредна година

На 17 и 18.09.2021 г. се проведе Академия по молекулярна уропатология, организирана от Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) и Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен).

Професор Джордж Нетто, международно признат учен и патолог от САЩ, посети Центъра за компетентност на МУ-Плевен

На 17 и 18 септември 2021 г. Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Българският алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) организираха Академия по молекулярна уропатология в Интер Експо Център, София. От 2019 г. БАППМ и МУ-Плевен работят по съвместна програма за обучение на медицински специалисти по патология, медицинска генетика и медицинска онкология в области, които навлизат в практиката на съвременната диагностика и лечение, но все още не са застъпени в учебните програми за следдипломно обучение на медицинските университети.

Институтът по роботика при БАН обявява конкурс за изследовател в направление „Експериментална хирургична роботика“

Институтът по роботика „Свети Апостол и Евангелист Матей“ при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност категория Изследовател без научна степен R1, в Център по роботизирана хирургия (РП4) – направление „Експериментална хирургична роботика“ за срока на проекта до 31.12.2023 г, съгласно Позиция ниво изследовател без н.с., R1 от таблица 6.9.4 на проектната обосновка на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ – ДЕЙНОСТ 3.

МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи с краен срок за подаване на документи 10 февруари 2021 г.

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от 1 февруари 2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Департамент „Роботизирана хирургия" - Работен пакет 4 към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално разв

Уникална за страната роботизирана операция на пациент с рак с метод за интраоперативна оценка на кръвоснабдяването на коремните органи извърши екипът на Клиниката по онкологична хирургия

Уникална за страната високотехнологична операция на пациент с рак на правото черво и разсейки в черния дроб с роботизираната система Da Vinci извърши екипът на проф. д-р Добромир Димитров от Клиниката по онкологична хирургия в УМБАЛ „Д-р Г.

Интегриран интердисциплинарен операционен блок откри МУ-Плевен по проекта за изграждане на Център за компетентност

Медицински университет (МУ-Плевен) изгради, инсталира и пусна в експлоатация високотехнологичен интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия в областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия (МИХ) на Центъра за компетентност Леонардо Да Винчи на МУ-Плевен.

Иновативни робот-асистирани операции в хирургията и гинекологията се извършиха за първи път с високотехнологична апаратура по проекта за изграждане на Център за компетентност на МУ-Плевен

За първи път в страната в Клиниката по онкологична хирургия към  УМБАЛ „Д-р Георги  Странски“ – Плевен бяха извършени иновативни операции с роботизирана система Da Vinci, надградена с високотехнологична апаратура Firefly за интраоперативна оценка на кръвоснабдяването на коремни органи.

Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии започна работа в рамките на Центъра за компетентност на МУ-Плевен

От днес стартира дейността на Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии по проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нощ на идеите 2020 на тема „Да бъдеш жив“ се проведе в Медицински университет - Плевен

Тазгодишното издание на френската инициатива „Нощ на идеите“ на тема „Да бъдеш жив“ се проведе на 30 януари 2020 г. в Медицински университет – Плевен, в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен Ендоскопски център, едновременно със 186 града в 90 държави по света. Директорът на Френския Институт в България г-н Клод Шасен откри събитието и приветства аудиторията от преподаватели, студенти и ученици от гимназиите на град Плевен. С темата „Как роботиката промени хирургията“ ректорът на МУ-Плевен проф.

Ден на отворените врати и демонстрация на робот Да Винчи в центъра за роботизирана хирургия в УМБАЛ „Света Марина" - Варна

В УМБАЛ „Св. Марина" - Варна на 23.12.2019 г. се проведе Ден на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия към Катедра „Обща и оперативна хирургия" в МУ-Варна и демонстрация на първата във Варна роботизирана система Da Vinci Хi. Центърът за роботизирана хирургия е създаден по проект, съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейски фонд за регионално развитие.

Центърът за компетентност бе представен от ръководителя на проекта проф. Янкуловска на Европейската Конференция по обществено здраве в Марсилия

Ежегодната европейска конференция по обществено здраве се проведе в Марсилия, Франция, в периода 20 – 23 ноември 2019 година, с участието на 2400 делегати от 75 страни. Научният форум се организира от Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и е най-големият в сферата на общественото здраве. От Медицински университет – Плевен поканен представител за изнасяне на доклад бе проф.

Проф. д-р Красимир Иванов извърши първата хирургическа интервенция с робот Da Vinci Xi във Варна

Медицинският университет и УМБАЛ „Св. Марина" стартираха проекта за роботизирана хирургия във Варна. Първата робот-асистирана хирургична интервенция в морската столица бе извършена от проф. д-р Красимир Иванов.

В МУ-Плевен вече работи Лаборатория за обучение на хирурзи в среда на виртуална реалност VR в рамките на Центъра за компетентност

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) във Факултета по фармация оборудва и разкри Лаборатория за обучение на хирурзи в среда на виртуална реалност VR по европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

МУ Плевен с награда за принос в развитието на персонализираната медицина в България за изграждане на капацитет и обучение на кадри

Медицински университет – Плевен бе представен от проф. д-р Савелина Поповска, зам.-ректор и ръководител катедра „Клинична патология“, по време на Втората Балканска конференция по персонализирана медицина в периода 24-25 октомври 2019 г. в София. Проф. Поповска съобщи, че по време на конференцията в сесията „Патологията на персонализираната медицина“ вниманието бе фокусирано върху молекулярната патология – новите постижения и приложението им в клиничната практика, както и прецизираната образна диагностика на модерното здравеопазване.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи МУ-Плевен като успешен пример за съчетание между наука, образование и здравеопазване

На 21 октомври 2019 г. вицепремиерът Томислав Дончев посети Медицински Университет - Плевен по повод на 45-тата годишнина от основаването на висшето училище в града. Ректорът проф. д-р Славчо Томов изнесе специална лекция, с която запозна официалния гост, преподаватели и студенти с високотехнологичния профил на висшето училище – развитие на 3D медицина, телемедицина и роботизирана хирургия.

Участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ - Плевен

Ръководителят на проекта и Ръководители на работни пакети в Проект за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ взеха участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ-Плевен

На ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия МУ-Плевен реализира 3D демонстрация на робот-асистирана операция и ХАЙФУ ултразвукова хирургия на живо

За първи път България бе домакин на Европейски Конгрес по роботизирана хирургия с организатор Медицински университет – Плевен, в периода 26-28 септември 2019 г. По време на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) реализира успешно специална демонстрация на 3D Хирургия на живо, излъчена от университетската болница в града до Аулата на Софийски университет.

Центъра за компетентност представи ректорът на МУ-Плевен пред чуждестранните лекари от Випуск 2019 на Факултет „Медицина”

С Тържествена промоция на Випуск 2019 Медицински университет - Плевен дипломира чуждестранните лекари на Факултет „Медицина“ през м. април 2019 г. в зала „Магнум” на Втора клинична база. В празника взеха участие близките на дипломантите, преподавателите и студентите на висшето училище. Водещ на събитието бе проф. Ангелина Стоянова, ръководител на Центъра за чуждестранни студенти, а Академичното ръководство бе представено от ректора проф. д-р Славчо Томов, зам.-ректора по учебната дейност проф. Маргарита Александрова и декана на Факултет „Медицина“ проф. д-р Аспарух Аспарухов.

Ректорът на МУ-Плевен представи Центъра за компетентност в Деня на биомедицината на Регионалния академичен център – Плевен

Във връзка със 150-тата годишнина на Българската академия на науките и 45-тата годишнина от основаването на Медицински университет – Плевен, Регионалният академичен център – Плевен (РАЦ), съвместно с БАН и МУ-Плевен организираха поредица от официални чествания и научни събития, които се проведоха в периода 15 февруари 2019 г. – 15 март 2019 г.

Професор Янкуловска представи Центъра за компетентност и етиката на роботизираната хирургия в Рим

Плевенски учен представи България на международна конференция по робоетика в Рим, организирана от Папската академия на живота . Това е проф. д-р Силвия Янкуловска, декан на факултет „Обществено здраве“, водещ преподавател у нас по Биоетика. Тя е първият учен от Източна Европа, който получава най-високото отличие в областта на клиничната етика – наградата Hans Joachim Schwager за 2016 г., присъдена и във Вашингтон. Основател е на форума „Ден на биоетиката“ в България , който и тази година ще се проведе в началото на април в Медицински Университет-Плевен.

Първа специална среща на екипа за управление на МУ-Плевен с научните екипи от партньорските организации по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

На 24.01.2019 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се проведе първа специална среща на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ с научните екипи висшето училище и от партньорските организации - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН). Целта на срещата бе да се запознаят всички участници в проекта и да бъдат представени работните пакети по отношение на съдържание, научна идея, екип, цели и задачи.

Откриваща пресконференция в Пресклуб БТА – Плевен за представяне на проекта "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия"

Откриваща пресконференция на 25.09.2018 г в 12.30 ч в Пресклуб БТА – Плевен за представяне на проекта "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвацивна хирургия". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.

Мащабен европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия ще реализира МУ – Плевен в партньорство с МУ – Варна и Института по роботика към БАН

На 26.07.2018 г. бе подписан договор за финансиране на проекта BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3D И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския регионален фонд. Общата стойност на проекта е 23 695 179,29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране.  Проектът е с начало на стартиране 27.07.2018 г. и краен срок на изпълнение 31.12.2023 г.