Новини

Участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ - Плевен

Ръководителят на проекта и Ръководители на работни пакети в Проект за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ взеха участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ-Плевен

Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии започна работа в рамките на Центъра за компетентност на МУ-Плевен

От днес стартира дейността на Лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии по проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нощ на идеите 2020 на тема „Да бъдеш жив“ се проведе в Медицински университет - Плевен

Тазгодишното издание на френската инициатива „Нощ на идеите“ на тема „Да бъдеш жив“ се проведе на 30 януари 2020 г. в Медицински университет – Плевен, в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен Ендоскопски център, едновременно със 186 града в 90 държави по света. Директорът на Френския Институт в България г-н Клод Шасен откри събитието и приветства аудиторията от преподаватели, студенти и ученици от гимназиите на град Плевен. С темата „Как роботиката промени хирургията“ ректорът на МУ-Плевен проф.

Ден на отворените врати и демонстрация на робот Да Винчи в центъра за роботизирана хирургия в УМБАЛ „Света Марина" - Варна

В УМБАЛ „Св. Марина" - Варна на 23.12.2019 г. се проведе Ден на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия към Катедра „Обща и оперативна хирургия" в МУ-Варна и демонстрация на първата във Варна роботизирана система Da Vinci Хi. Центърът за роботизирана хирургия е създаден по проект, съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейски фонд за регионално развитие.

Центърът за компетентност бе представен от ръководителя на проекта проф. Янкуловска на Европейската Конференция по обществено здраве в Марсилия

Ежегодната европейска конференция по обществено здраве се проведе в Марсилия, Франция, в периода 20 – 23 ноември 2019 година, с участието на 2400 делегати от 75 страни. Научният форум се организира от Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и е най-големият в сферата на общественото здраве. От Медицински университет – Плевен поканен представител за изнасяне на доклад бе проф.

Проф. д-р Красимир Иванов извърши първата хирургическа интервенция с робот Da Vinci Xi във Варна

Медицинският университет и УМБАЛ „Св. Марина" стартираха проекта за роботизирана хирургия във Варна. Първата робот-асистирана хирургична интервенция в морската столица бе извършена от проф. д-р Красимир Иванов.

В МУ-Плевен вече работи Лаборатория за обучение на хирурзи в среда на виртуална реалност VR в рамките на Центъра за компетентност

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) във Факултета по фармация оборудва и разкри Лаборатория за обучение на хирурзи в среда на виртуална реалност VR по европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

МУ Плевен с награда за принос в развитието на персонализираната медицина в България за изграждане на капацитет и обучение на кадри

Медицински университет – Плевен бе представен от проф. д-р Савелина Поповска, зам.-ректор и ръководител катедра „Клинична патология“, по време на Втората Балканска конференция по персонализирана медицина в периода 24-25 октомври 2019 г. в София. Проф. Поповска съобщи, че по време на конференцията в сесията „Патологията на персонализираната медицина“ вниманието бе фокусирано върху молекулярната патология – новите постижения и приложението им в клиничната практика, както и прецизираната образна диагностика на модерното здравеопазване.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи МУ-Плевен като успешен пример за съчетание между наука, образование и здравеопазване

На 21 октомври 2019 г. вицепремиерът Томислав Дончев посети Медицински Университет - Плевен по повод на 45-тата годишнина от основаването на висшето училище в града. Ректорът проф. д-р Славчо Томов изнесе специална лекция, с която запозна официалния гост, преподаватели и студенти с високотехнологичния профил на висшето училище – развитие на 3D медицина, телемедицина и роботизирана хирургия.

На ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия МУ-Плевен реализира 3D демонстрация на робот-асистирана операция и ХАЙФУ ултразвукова хирургия на живо

За първи път България бе домакин на Европейски Конгрес по роботизирана хирургия с организатор Медицински университет – Плевен, в периода 26-28 септември 2019 г. По време на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) реализира успешно специална демонстрация на 3D Хирургия на живо, излъчена от университетската болница в града до Аулата на Софийски университет.

Центъра за компетентност представи ректорът на МУ-Плевен пред чуждестранните лекари от Випуск 2019 на Факултет „Медицина”

С Тържествена промоция на Випуск 2019 Медицински университет - Плевен дипломира чуждестранните лекари на Факултет „Медицина“ през м. април 2019 г. в зала „Магнум” на Втора клинична база. В празника взеха участие близките на дипломантите, преподавателите и студентите на висшето училище. Водещ на събитието бе проф. Ангелина Стоянова, ръководител на Центъра за чуждестранни студенти, а Академичното ръководство бе представено от ректора проф. д-р Славчо Томов, зам.-ректора по учебната дейност проф. Маргарита Александрова и декана на Факултет „Медицина“ проф. д-р Аспарух Аспарухов.

Ректорът на МУ-Плевен представи Центъра за компетентност в Деня на биомедицината на Регионалния академичен център – Плевен

Във връзка със 150-тата годишнина на Българската академия на науките и 45-тата годишнина от основаването на Медицински университет – Плевен, Регионалният академичен център – Плевен (РАЦ), съвместно с БАН и МУ-Плевен организираха поредица от официални чествания и научни събития, които се проведоха в периода 15 февруари 2019 г. – 15 март 2019 г.

Професор Янкуловска представи Центъра за компетентност и етиката на роботизираната хирургия в Рим

Плевенски учен представи България на международна конференция по робоетика в Рим, организирана от Папската академия на живота . Това е проф. д-р Силвия Янкуловска, декан на факултет „Обществено здраве“, водещ преподавател у нас по Биоетика. Тя е първият учен от Източна Европа, който получава най-високото отличие в областта на клиничната етика – наградата Hans Joachim Schwager за 2016 г., присъдена и във Вашингтон. Основател е на форума „Ден на биоетиката“ в България , който и тази година ще се проведе в началото на април в Медицински Университет-Плевен.

Първа специална среща на екипа за управление на МУ-Плевен с научните екипи от партньорските организации по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

На 24.01.2019 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се проведе първа специална среща на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ с научните екипи висшето училище и от партньорските организации - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН). Целта на срещата бе да се запознаят всички участници в проекта и да бъдат представени работните пакети по отношение на съдържание, научна идея, екип, цели и задачи.

Откриваща пресконференция в Пресклуб БТА – Плевен за представяне на проекта "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия"

Откриваща пресконференция на 25.09.2018 г в 12.30 ч в Пресклуб БТА – Плевен за представяне на проекта "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвацивна хирургия". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.