Центъра за компетентност представи ректорът на МУ-Плевен пред чуждестранните лекари от Випуск 2019 на Факултет „Медицина”

МУ ПЛЕВЕН

С Тържествена промоция на Випуск 2019 Медицински университет - Плевен дипломира чуждестранните лекари на Факултет „Медицина“ през м. април 2019 г. в зала „Магнум” на Втора клинична база. В празника взеха участие близките на дипломантите, преподавателите и студентите на висшето училище. Водещ на събитието бе проф. Ангелина Стоянова, ръководител на Центъра за чуждестранни студенти, а Академичното ръководство бе представено от ректора проф. д-р Славчо Томов, зам.-ректора по учебната дейност проф. Маргарита Александрова и декана на Факултет „Медицина“ проф. д-р Аспарух Аспарухов.

В своето приветствие ректорът проф. д-р Славчо Томов се обърна към младите чуждестранни лекари на Факултет „Медицина“ с думите: „Скъпи дипломанти, днес вие поемате по нелекия път на професионалната си реализация. Знам, че всички ще ви убеждават, как лесното беше дотук. Трудното започва отсега. И може би ще бъдат прави. Това, което искам да споделя с вас е една малко по-различна гледна точка. От днес ще бъдете изправени пред решението да изберете между два големи пътя: Единият е съвременната медицина - класическият път, пътят на съвременната медицина, каквато всички познаваме и практикуваме у нас, в Европа и извън границите на Европа. Другият е пътят на медицината на бъдещето - пътят на непознатото, неизвестното и предизвикателното. Този път съдържа 3D биопринтиране. Ще ви разкажа за т. нар. модел Human on a chip. Върху чип с размери няколко квадратни сантиметра са разположени биопринтирани модели на човешки органи, свързани с кръвообращение. Те позволяват тестване на токсичност на медикаменти, приложени интравенозно, перорално, инхалаторно. По този път е и навигационната хирургия и хирургията в условията на augmented reality. Човек трябва да си поставя високи цели и да се стреми към тях“.  Посланието си към младите лекари професор Томов завърши с думите, че описаният път на медицината на бъдещето не е в сферата на научната фантастика, а е вече факт и се случва в някои научни лаборатории в Европа и по света. Нещо повече, тази медицина се случва и в Медицински университет – Плевен в Центъра за компетентност „Леонардо да Винчи“. Това е иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия, чиято цел е да реализира високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти. Това ще се осъществи чрез изграждане на лаборатории по геномика, 3D принтиране и 3D биопринтиране, навигационна хирургия и експериментална роботика в медицината. Финансирането на проекта BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския регионален фонд. Водещата организация по реализация на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по и роботика към БАН.

След успешно завършен 6-годишен курс на обучение по специалност „Медицина” изцяло на английски език, 64 чуждестранни студенти от Випуск 2013-2019 на Факултет „Медицина” придобиха образователно-квалификационна степен „Магистър” и професионална квалификация „лекар”. Младите чуждестранни лекари са граждани на 12 държави – Турция, Гърция, Германия, Нигерия, Швеция, Сърбия, Франция, Пакистан, Испания, Казахстан, Дания и Обединеното Кралство. Чуждестранният лекар с най-висок успех Отличен 5,94 е д-р Азхар Кхан от Великобритания.  Отличниците на випуска са 13 и бяха наградени с плакет „Отличник” на Факултет „Медицина”, луксозни дипломи, грамоти и стетоскопи.

Медицински университет - Плевен е известен като първото висше училище в страната, което през 1997 г. въвежда обучение по специалност „Медицина” за чуждестранни студенти, провеждано изцяло на английски език. Първият випуск дипломирани чуждестранни студенти завършва през 2003 г., а випуск 2019 година е 16-тия пореден.