РП 2 – Департамент 3D Медицина

Департаментът е модерна научноизследователска структура, която дава възможност за моделиране, in silico анализ и създаване чрез 3Д принтиране на индивидуални ортезни средства, 3Д модели на органи и тъканни транспланти. br> Дейностите, които се осъществяват са: създаване на 3D модели на органи от файлове получени чрез изследвания с КТ и ЯМР; тренировъчни курсове на медицински специалисти с 3D принтирани модели на органи и стави; разработване на подходящи за 3D принтиране индивидуални ортезни средства; използване на симулационен 3D модел на средното ухо за активно обучение на студенти, специализанти и ушни хирурзи; разработване на 3D модел на вътрешно ухо с digital twin; провеждане на обучения при използване на VR лабораторията за обучения в реална среда; създаване на тъканни транспланти с биопринтер и оценка на биосъвместимост.
Дейността на департамента се осъществява в две основни лаборатории:
  • Лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ
  • Лаборатория за изследване и обучение на хирурзи в среда на виртуална реалност VR