РП 2 – Департамент 3D Медицина

Департаментът е модерна научноизследователска структура, която ще даде възможност за моделиране, in silico анализ и създаване чрез 3D принтиране на индивидуални ортезни средства, 3D модели на органи и тъканни транспланти. Инфраструктурата ще даде възможност за осъществява на: триизмерен печат наголям диапазон от полимери, включително и на карбон, принтиране кожа и хрущял при използване на биомастила, 3D скенери и платформа за 3D анализ, които ще предоставят изображения в STL формат, за създаване на прецизни триизмерни модели на структури и обекти,извършване на 3D моделиране in silico анализ на новосъздадени структури и обекти.
Дейността на департамента ще се осъществи в две основни лаборатории:
  • Лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ
  • Лаборатория за изследване и обучение на хирурзи в среда на вируална реалност VR