РП 1 - Департамент Персонализирана медицина

Инфраструктурата ще даде възможност за провеждане на морфологични и генетични изследвания за пациенти с карцином на гърда, бял дроб, дебело черво, яйчници за установяване на патогенетични механизми на болестите и сигнални пътища при туморите и идентифициране намутации, които могат да бъдат таргетни при тяхното персонализирано лечение.
В департамента ще бъдат изградени 2 основни лаборатории:
  • научно-изследователска лаборатория за прецизна онкология игеномна медицина
  • лаборатория за прецизна патология с приложение на методи нателепатология, морфометрия и телемедицина