РП 4 – Департамент Роботизирана хирургия

Надградена и доразвита базата на партньорите за роботизирана хирургия с цел осъществяване на клинични и експериментални научни проекти с приложен характер, касаещи асистираната с робот хирургия в областта на гинекологията, хирургията и урологията. Наличната в МУ-Плевен роботизирана система DaVinci е надградена и доразвита за научноизследователска и развойна дейност. Закупена е роботизарана система за нуждите на основен партньор МУ-Варна и е създаден роботизиран симулатор за експериментална научна дейност с възможност за експериментални хирургични разработка в ИР на БАН .
Дейността на департамента се осъществява в три основни лаборатории:
  • Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен
  • Център по роботизирана хирургия в МУ-Варна
  • Експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към БАН