Прессъобщения

Научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“ се проведе на 4 юни в Телекомуникационния център

На 4 юни 2022 г., в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационния ендоскопски център се проведе научна конференция на тема: „Медицината и новите технологии – предизвикателства и перспективи“ с фокус върху: Хирургия, роботика и изкуствен интелект и Биопринтиране, генетика и телепатология. Събитието популяризира идеите и дейностите на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в Медицински университет – Плевен.

Лятна Академия по молекулярна патология се проведе в Медицински университет - Плевен на 3 и 4 юни

В периода 3-4 юни 2022 г. Медицински университет - Плевен и Българският Алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света.

Министърът на образованието академик Денков откри Центъра за компетентност в Медицински университет - Плевен на 8 април

На 8 април 2022 г. се откри Центъра за компетентност Леонардо да Винчи от Министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров. На събитието присъстваха членовете на управляващия орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, екипите за изпълнение на проекта от партньорските организации – Медицински университет - Варна и Института по роботика към БАН, кмета на Община Плевен и областния управител, ръководството на МУ-Плевен, както и членовете на Настоятелството на висшето училище. 

Интегриран интердисциплинарен операционен блок откри МУ-Плевен по проекта за изграждане на Център за компетентност

Медицински университет (МУ-Плевен) изгради, инсталира и пусна в експлоатация високотехнологичен интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия в областта на УНГ, онкохирургичната и гинекологична практика, като част от Департамента по минимално инвазивна хирургия (МИХ) на Центъра за компетентност Леонардо Да Винчи на МУ-Плевен.

Нощ на идеите 2020 в Медицински университет - Плевен

Плевен, заедно с още 186 града в 90 държави по света, се включи на 30 януари 2020 г. в събитието „Нощ на идеите“, организирано всяка година по инициатива на Френския институт в Париж и на Министерството на външните работи на Франция. Темата на тазгодишното издание е „Да бъдеш жив“. Нощта на идеите се провежда ежегодно и има за цел да насърчи диалога и обмена на идеи по актуални за съвременното общество теми чрез паралелно случващи се конференции, срещи, форуми и кръгли маси, представления и друг вид изяви.

Ден на отворените врати и демонстрация на робот Да Винчи в центъра за роботизирана хирургия в УМБАЛ „Света Марина" - Варна

В УМБАЛ „Св. Марина" - Варна на 23.12.2019 г. се проведе Ден на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия към Катедра „Обща и оперативна хирургия" в МУ-Варна и демонстрация на първата във Варна роботизирана система Da Vinci Хi. Центърът за роботизирана хирургия е създаден по проект, съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейски фонд за регионално развитие.

В МУ-Плевен вече работи Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност VR в рамките на Центъра за компетентност

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) във Факултета по фармация оборудва и разкри Лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност VR по европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.