Екип за управление

Ръководител на проекта

Доц. Георги Цанев, д.т.

Финансист по проектa

г-н Ибр. Потурлиев

Координатор по проекта

г-жа Берта Якова

Експерт управ. на проекта

д-р Кирил Статев д.т.

Юрист на проекта

г-жа Бисерка Илиева

Експерт по публичност

г-жа Велина Дукова

Счетоводител по проектa

г-жа Анна Петрова

Технически сътрудник

г-жа Валя Кръстева

Технически сътрудник

г-н Габриел Георгиев

Технически сътрудник

г-жа Силвия Атанасова

Технически сътрудник

г-жа Надя Петкова