Екип за управление

Експерт управление на проекти

Доц. Георги Цанев, д.т.

Координатор

Г-н Илиян Йончев

Счетоводител

Г-жа Анна Петрова

Технически сътрудник

Г-жа Ивалена Василева

Технически сътрудник

Г-н Габриел Георгиев

Технически сътрудник

Г-жа Зорница Декова

Технически сътрудник

Г-жа Берта Якова