Нормативни документи

ПРАВИЛА за достъп до Научноизследователската инфраструктура и резултатите от научните изследвания на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“ (версия 1)

ПРАВИЛА за достъп до Научноизследователската инфраструктура и резултатите от научните изследвания на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“ (версия 1), приети от Екипите за управление на проекта с протокол от 20.12.2021 год.