Дни на отворените врати в Института по роботика на Българската Академия на науките

Екипът за управление на Център за компетентност на Медицински университет - Плевен организира Дни на отворените врати за студенти, специализанти, докторанти и академични преподаватели, които ще се проведат на 6 и 7 ноември от 14:00 ч в Института по роботика на БАН - Лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия:

06.11.2023 г. - Демонстрация на симулатор за лапароскопско обучение във виртуална реалност по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“.

07.11.2023 г. - Научна сесия „Бъдещето на минимално инвазивната хирургия“ по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“.

файлови документи
Прикачен файл Size
Покана 6 ноември 1.52 MB
Покана 7 ноември 1.59 MB