Участие в ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ - Плевен

проф. Янкуловска

На първия за България Европейски Конгрес по роботизирана хирургия с организатор Медицински университет – Плевен, в периода 26-28 септември 2019 г., бе представен успешно проектът за Център за компетентност. По време на форума Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) реализира специална демонстрация на 3D Хирургия на живо, излъчена от университетската болница в града до Аулата на Софийски университет. Уникалното излъчване се реализира с обучителна и научна цел по европейския проект на висшето училище BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Във форума взе участие ръководителят на проекта, проф. д-р Силвия Янкуловска, с електронен постер на тема: „Хирургична робоетика“ (Surgical Roboetics). Заедно с партньорите от Института по роботика към БАН (ИР-БАН) – акад. Чавдар Руменин и проф. д-р Сия Лозанова – и представители на Управляващия орган на ОП НОИР, ръководителят на проекта стана част от аудиторията на първата специална демонстрация на 3D Хирургия на живо, направена в Аулата на софийската Алма Матер.

В рамките на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София последователно бяха представени две операции на живо, излъчвани от университетската болница в град Плевен. Първата бе фокусирана ултразвукова хирургия на живо чрез прилагане на ХАЙФУ технологията от екипа на доц. д-р Добромир Димитров в ХАЙФУ Център „Света Марина“ – Плевен. Доц. Димитров е ръководител направление „Обща/онкологична хирургия“ на Работен пакет 3. Презентираната фокусираната ултразвукова хирургия бе приложена на 36-годишна пациентка с миома на матката по предната стена с размери 3,5 см. Неинвазивната процедура бе извършена от екипа на ХАЙФУ Центъра – д-р Венцислав Георгиев и д-р Йоана Иванова с ръководител доц. д-р Добромир Димитров, който влезе и в ролята на модератор за международната аудитория на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в Аулата на Софийски университет.

Втората интервенция бе робот-асистирана операция, излъчена в 3D формат на живо за международната аудитория на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София. Робот-асистираната операция на 42-годишна пациентка с рак на шийката на матката бе извършена от чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев и неговия екип в университетската болница в Плевен – проф. Славчо Томов, д-р Десислава Кипрова, д-р Александър Любенов, д-р Теодора Семова, доц. д-р Камелия Цветанова, анестезиолог, и медицински сестри Камелия Илиева и Ралица Христова. Извършена бе робот-асистирана радикална хистеректомия клас III с аднексите, с тотална тазова лимфна дисекция. Интервенцията бе излъчена и дискутирана в реално време от аудиторията на Европейския Конгрес по роботизирана хирургия с модератор проф. д-р Славчо Томов. Чл.-кор. Проф. д-р Григор Горчев е ръководител на работен пакет 4 и направление „Роботизирана гинекология“ в него, а Проф. д-р Славчо Томов ръководи направление „Оперативна гинекология“ на Работен пакет 3.

Европейският конгрес по роботизирана хирургия се проведе в най-старата Алма Матер – Софийски университет „Свети Климент Охридски“ в периода 26-28 септември 2019 г. Форумът привлече в България цяла плеяда от най-изтъкнатите хирурзи в роботиката от САЩ и Европа, както и китайските партньори на МУ-Плевен, които изнесоха пленарни доклади, споделяйки своя опит и визия за развитие на новите технологии и роботиката. В конгреса взеха участие над 350 специалисти от Европа и Америка, както и много български лекари и студенти по медицина. За първи път в европейския форум по роботика участва т.нар. Световен Отбор (SLS World Team) от топ хирурзи на Световната Лапароендоскопска Асоциация SLS със специална интерактивна сесия „Хирургически изненади“ в научната програма (https://sofia.sergs.org/scientific-programme/). Пленарни лекции изнесоха водещи хирурзи от САЩ и Европа, като Camran Nezhat (САЩ), Pedro Ramirez (САЩ), Robert Holloway (САЩ), Richard Satava (САЩ), Jan Persson (Швеция), Angelo Maggioni (Италия), Rainer Kimmig (Германия) и др.

МУ-Плевен спечели домакинството на европейския конгрес по роботизирана хирургия преди четири години в Париж, Франция след сложна конкурсна процедура. Проф. Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен, член за втори мандат на Съвета на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия SERGS, е председател на научния комитет на форума. Проф. Григор Горчев, Почетен Ректор на МУ-Плевен, е президент на конгреса в България. Европейският форум по роботика се провежда под мотото „Отвъд границите“, носещо посланието за разширяване на асоциацията с млади специалисти от Източна Европа, които в бъдеще ще прилагат високите технологии и новите хирургични методи в обучението и клиничната практика.