Откриваща пресконференция в Пресклуб БТА – Плевен за представяне на проекта "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия"

снимка

Откриваща пресконференция на 25.09.2018 г в 12.30 ч в Пресклуб БТА – Плевен за представяне на проекта  "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвацивна хирургия". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), Участници в пресконференцията:  Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.– Ректор на Медицински университет - Плевен,  Проф. Тодорка Костадинова - Зам.-ректор по международно сътрудничествона Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна,   Акад. Чавдар Руменин–Директор на Института по роботика към БАН,  Проф. д-р Сия Лозанова – Зам.-директор по евроинтеграция, международно сътрудничество, научноизследователска и изобретателска дейност на Института по роботика към БАН, Доц. д-р Добромир Димитров - МУ-Плевен.