Ректорът на МУ-Плевен представи Центъра за компетентност в Деня на биомедицината на Регионалния академичен център – Плевен

среща

Във връзка със 150-тата годишнина на Българската академия на науките и 45-тата годишнина от основаването на Медицински университет – Плевен, Регионалният академичен център – Плевен (РАЦ), съвместно с БАН и МУ-Плевен организираха поредица от официални чествания и научни събития, които се проведоха в периода 15 февруари 2019 г. – 15 март 2019 г.

На 1 март 2019 г., петък, Медицински университет – Плевен беше домакин на Ден на биомедицината, който се проведе под патронажа на Председателя на БАН акад. Юлиян Ревалски и Кмета на Община Плевен Георг Спартански. Научният форум се организира от Регионалния академичен център – Плевен с подкрепата на БАН и в тясно сътрудничество с Националната академична мрежа. Научната сесия се проведе в зала „Амброаз Паре” на Телекомуникационния център на МУ-Плевен. Лекции изнесоха водещи учени от БАН - акад. Дамян Дамянов, Председател на САЧК, и членовете на САЧК: акад. Александър Александров, акад. Атанас Атанасов, акад. Димитър Димитров, проф. дин Гарабед Минасян – ИКИ, БАН. Участие от МУ-Плевен в програмата на форума взеха проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., Ректор на висшето училище, и чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., Директор на Научноизследователския институт. С лекция на тема „Медицината и новите технологии“ Ректорът на МУ-Плевен представи Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, който висшето училище ще реализира в партньорство с Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие с краен срок на изпълнение 31.12.2023 г.

На форума присъстваха членове на академичната общност, ръководители на общинската и областната управи, ръководството и сътрудници на Съюза на учените в България – клон Плевен, представители на местния бизнес, студенти, средношколци и граждани.