МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 18 май 2021 г.

Обявените в конкурса позиции са за длъжностите лекар и лаборант в РП1 „Персонализирана медицина“, Изследовател в РП2 „3D и телемедицина“, Млад учен „Оперативна гинекология“ в РП3 „Минимално инвазивна хирургия“ и Млад учен роботизирана урология“ в РП4 „Роботизирана хирургия“ с изисквания към цитираните позиции съгласно текстовете на обявите и проектната обосновка на проекта.

Срокът за подаване на документи е седем дни, считано от датата на обявяването на позициите в сайтовете на Медицински университет - Плевен и Центъра за компетентност.

Всички необходими документи за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като те трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените образци

файлови документи