Проектът за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ приключва в края на 2023 година

Проектът за изграждане на „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ приключва в края на 2023 година и ще функционира като самостоятелна организация посредством изградената инфраструктура

Ден на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия в Медицински университет – Варна

Медицински университет – Варна организира на 1 декември 2023 г. Ден на отворените врати за млади специалисти и лекари, предоставяйки възможност за интерактивно запознаване с авангардните постижения в областта на медицината по проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи.